Stark mat förlänger livet

Kryddstark mat är inte bara gott, utan det är oerhört nyttigt också. Studier visar att den som äter chili några gånger i veckan har mindre risk att dö i förtid.

Chili är en krydda med många egenskaper. Bland annat sägs den vara en av få kryddor som faktiskt verkar upphetsande för den som äter den. Den är dock inte bara upphetsande, utan också väldigt god och nyttig. Stark mat, med exempelvis chili i, kan faktiskt förlänga livet. Detta visar en ny studie.

Lägre risk att dö

Studien har gjorts genom att man samlat in data från omkring en halv miljon vuxna kineser. I studien fick de berätta om sin generella hälsostatus, sina alkoholvanor och deras kött- och grönsakskonsumtion. De fick även lämna uppgifter om hur de fick i sig chili – färsk, torkad, i sås eller olja. Sju år efter att de fick lämna dessa uppgifter, följdes de upp och man jämförde olika grupper beroende på deras intag av stark mat. Resultaten visade att de som åt kryddstark mat en eller två gånger i veckan löpte 10 procent lägre risk att dö i förtid jämfört med de personer som åt kryddstark mat mer sällan. De som åt kryddstark mat ännu mer, 3-7 gånger i veckan, löpte 14 procent lägre risk att dö i förtid.

Färsk chili bäst

Dödligheten i sjukdomar som lungsjukdomar, cancer och hjärt-kärlsjukdomar var lägre bland de som åt chilirik och kryddstark mat. Den skyddande effekten av den starka maten var allra bäst för de som åt färsk chili. Varför chilin och den kryddstarka maten har skyddande effekter tror man beror på att chilipepparn innehåller ett ämne som heter capsaicin, som har en antiinflammatorisk effekt. Ämnet kan även förbättra ämnesomsättningen och har positiva effekter på magens bakterieflora.

Ät stark mat oftare264670-isolated-red-chili-pepper

Resultaten av studien har fått experter att rekommendera folk att äta chili minst en gång i veckan. Vi i Norden skulle exempelvis kunna dra ner på saltet och använda andra kryddor, som exempelvis chili, istället. Då skulle vi både slippa blodtryckshöjning, som är en negativ effekt av för mycket salt, och få alla de hälsofördelar som de andra kryddorna har. Läs mer.